Consultancy & vastgoedadvies

Consultancy & vastgoedadvies

Wilt u wat anders doen met uw vastgoed of grond? Zoekt u naar mogelijkheden om waarde toe te voegen, bijvoorbeeld door transformatie en nieuwbouw van woningen of bedrijfsmatig vastgoed? En hoort u daarbij van allerlei zogenaamde deskundigen en de gemeente vooral wat u niet mag, maar bent u nu juist geïnteresseerd in wat er wel mag? En hoe u dat voor elkaar kunt krijgen? Kom dan eens bij ons langs voor een vrijblijvend gesprek.

Het succes van bouwprojecten is tegenwoordig vrijwel volledig afhankelijk van een goede communicatie tussen initiatiefnemers, de diverse partners in het bouwproces en de gemeente. Zonder elkaar komt er geen enkel bouwproject tot stand. De gemeente heeft ondernemers nodig, ontwikkelaars, bouwers, investeerders en vastgoedspecialisten om de zeer gewenste woningen te realiseren. Maar omgekeerd hebben die ondernemers de gemeente (en provincie) ook nodig voor de broodnodige omgevingsvergunningen. En daarbij speelt in toenemende mate de invloed van de nieuwe Omgevingswetgeving en de noodzaak om de omwonenden bij de bouwplannen te betrekken.

Kern van een succesvolle samenwerking is dat partijen elkaars belangen begrijpen. Mens Makelaars heeft de mensen in dienst die de politieke, bestuurlijke, ambtelijke en zakelijke ervaring hebben om de taal van de gemeente te spreken. Partner bij Mens Makelaars en voormalig wethouder Ruimtelijke Ordening Bas Brekelmans is bij uitstek in staat om u te helpen om uw transformatieplannen te realiseren.

Onze kennis, ervaring en uitgebreide netwerk zorgen ervoor dat u de kans op succes zo groot mogelijk maakt en, ook niet onbelangrijk, dat u daarbij niet onnodig tijd verliest.

Kies voor succes, kies voor begeleiding door Mens Makelaars.

Vraag meer informatie aan