Rotterdam Alexandrium C.V.

 

 

 

INFORMATIEMEMORANDUM

ROTTERDAM ALEXANDRIUM C.V.

 

10 participaties van € 250.000,-

10 participaties van € 125.000,-

Totaal € 3.750.000,-

 

Prognose cash-rendement ca. 6,75% per jaar

 

 

Alexandrium bestaat uit 55 woonwinkels onder één dak en behoort tot één van de betere woonmalls van Nederland. De grootschalige detailhandel van meubels en keukens ondervindt weinig last van het online winkelen, omdat de consument meubels en keukens wil zien en ervaren.

Het betreft hier de locatie aan de Watermanweg 217b, Alexandrium III te Rotterdam welke is gelegen op eigen grond. De verhuurbare oppervlakte bedraagt circa 2.210m2 BVO en is reeds 20 jaar in gebruik door hetzelfde bedrijf; aanvankelijk de eerste 10 jaar onder de naam Baalbergen B.V. en de laatste 10 jaar onder de naam Van der Wilt Wonen Rotterdam B.V..

Van der Wilt Wonen Rotterdam B.V. heeft de wens te kennen gegeven wederom voor een nieuwe periode van 10 jaar te huren. De nieuwe huurtermijn van 10 jaar gaat in op 1 juli 2019 en eindigt derhalve op 30 juni 2029. De huurder heeft de laatste 20 jaar aantoonbaar altijd correct zijn huur betaald.

De aanvangshuur per 1 juli 2019 bedraagt € 290.000,00 exclusief btw per jaar en wordt in 12 maandelijkse termijnen betaald. Het pand is verhuurd middels een zogenaamd ROZ huurcontract, hierin is opgenomen dat de huur jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de CBS Indexcijfers. Na 1 juli 2029 heeft de huidige huurder een optierecht voor nogmaals 2 huurperiodes van 5 jaar. Na 8 jaar gerekend vanaf 1 juli 2019, dus 1 juli 2027,  heeft zowel de huurder als de verhuurder desgewenst voor het eerst recht op huurprijs-herziening met als criterium de dan geldende huur van gelijkwaardige panden in de omgeving.

De C.V. betaalt een koopsom van € 3.750.000,- vrij op naam. Hierbij zijn inbegrepen de plaatsingskosten, de kosten voor oprichting C.V. , notariskosten en overdrachtsbelasting.

Financieel overzicht

 

 

Opbrengsten

 

 

Verhuur

 

€ 290.000,-

Doorbelaste servicekosten

 

€ 38.000,-

 

 

€ 328.000,-

Kosten

 

 

- VvE

€ 52.000,-

 

- Zakelijke lasten

€ 13.500,-

 

 

 

- € 65.500,-

Beheerprovisie 1% van € 290.000,- 

 

- € 2.900,-

Accountskosten jaarlijkse rapportage

 

- € 3.000,-

Per saldo opbrengst

 

€ 256.600,-

 

Alle bedragen zijn voor zover van toepassing exclusief 21% BTW.

Het geprognotiseerde directe cash-rendement bij een kasstroom van € 256.600,- per jaar is voor het eerste jaar circa 6,75%.

 

Indien u wenst deel te nemen dient u uiterlijk maandag 13 mei 2019 een waarborgsom te storten van 10% van uw deelneming op een van onderstaande rekeningnummers:

NL 55 RABO 0367 7797 06 ten name van Notariskantoor Arsenault

of

NL 60 ABNA 0541 0770 23 ten name van Notariskantoor Arsenault.

Dit bedrag is niet een eerste aanbetaling en is dus ook niet een inleg. Over de waarborgsom zal niet worden beschikt door de notaris zolang uw deelname van respectievelijk € 125.000,- of € 250.000,- niet is gestort.

De betaling van € 125.000,- of € 250.000,- zal moeten worden gestort uiterlijk maandag 20 mei 2019. De eerste betaling zal plaatsvinden per 30 juni 2019, zijnde de huur van de maand juni 2019 en vervolgens elk kwartaal, met een voorschot van 1,5 per kwartaal, waarbij na afloop van elk kalenderjaar een definitieve afrekening volgt.

Na storting van uw deelneming van € 125.000,- of € 250.000,- zal de waarborgsom van 10% worden gerestitueerd.

Het uiteindelijke totaalbedrag van € 125.000,- of € 250.000,- zal door de notaris worden aangewend als uw deelname aan de dan op te richten C.V. tegelijkertijd met de inbreng van het onroerend goed.

Er wordt een commanditaire vennootschap opgericht met als beherend vennoot: Zwaan Finance B.V., waarvan de directie gevormd wordt door de heer H.C.M. Mens.

De accountant, die de administratie voert, is Markant Accountancy te Lisse.

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met Harry Mens via telefoonnummer: (06) 54 77 15 77.