header foto

Informatiememorandum 's-Gravendijck Noordwijk C.V.

 5 participaties van 250.000,--
 1 participatie  van  150.000,--
18 participaties van 125.000,--
Totaal 3.650.000,--

 

Prognose netto cash-rendement ca. 6,75% per jaar. Er wordt geen gebruik gemaakt van een banklening.

 

Het object is gelegen in Noordwijk (Zuid-Holland) aan de Zwarteweg 19-23-25-27D; het perceel grond is groot: 5.820m2.

I.

De bebouwing bestaat uit:
− Vrijstaand kantoor, ca. 1.214m2, verdeeld over 3 lagen, de kantoren hebben energielabel B.
− Bedrijfshal, ca. 1.045m2, verdeeld over 2 lagen.
− Een 2-tal bedrijfsunits van ieder 100m2; 37 parkeerplaatsen.


Het pand onder I., is verhuurd aan Bavak Beveiligingsgroep B.V., een internationaal bedrijf, gespecialiseerd in beveiliging, een solide huurder, die reeds huurder is in het betreffend pand vanaf 2004. Het huidige huurcontract loopt nog tot en met 31 juli 2026, met aansluitend 2 x 5 optiejaren. Gezien het feit, dat een 50-tal medewerkers in de directe omgeving wonen, zullen zij -zeer waarschijnlijk- gebruik gaan maken van de optie tot verlenging.

 

De huurprijs bedraagt: € 220.000,-- exclusief btw. Een analyse van deze huurprijs geeft het volgende beeld:

1.214m2   

kantoor x 115,-- per m2

ca.

140.000,-- exclusief btw

  619m2

bedrijfspand op de parterre x 60,-- per m2

ca.

37.000,-- exclusief btw

  426m2

bedrijfsruimte 1e etage  x 40,-- per m2

ca.

17.000,-- exclusief btw

 

2 bedrijfsunits van ca.100m2 = 200m2 x 75,--

ca.

15.000,-- exclusief btw

 

37 parkeerplaatsen x 270,-- per jaar

ca.

10.000,-- exclusief btw

Totaal

 

ca.

220.000,-- exclusief btw

 

een marktconforme huur.

 

II.

 

 

Een 8 tal bedrijfsunits, bestaande uit

640m2 parterre en 200m2 tussenvloer,

met voor iedere unit één parkeerplaats = 840m2 x 75,--

ca.

60.000,-- exclusief btw

 

Noorlander Vastgoed B.V. is vanaf 2004 huurder en gebruiker van deze bedrijfsunits. Te uwer informatie: familie Noorlander is eveneens eigenaar van het gerenommeerde hotel Huis ter Duin te Noordwijk aan Zee, een solide huurder. Ook dit contract loopt tot 31 juli 2026 met aansluitend 2 x 5 optiejaren.

 

Bijzonderheden:

Anders dan gebruikelijk is overeengekomen, voor wat betreft de 8 bedrijfsunits onder II., dat al het onderhoud gedurende de huurperiode voor rekening komt van de huurder.

Tevens is nog afgesproken met de verkoper, dat hij zal zorgdragen voor het her-bestraten van het buitenterrein, daar waar het nodig is, alsmede zal zorgdragen voor het schilderen van de buitengevel (kozijnwerk). Deze werkzaamheden zullen uiterlijk in het 1e kwartaal van 2021 zijn uitgevoerd.

Het exploitatie-overzicht geeft het volgende beeld:

Huur I + II:

 

€ 280.000,-- exclusief btw

Beheerkosten, 3% van 280.000,--

8.400,--

 

Brandverzekering ca.

10.000,--

 

OZB belasting ca.

3.600,--

 

Waterschap ca.

550,--

 

Rioolheffing ca.

800,--

 

Accountant ca.

2.500,--

 

Reservering onderhoud ca.

5.000,--

 

Onvoorzien ca.

2.000,--

 

 

 

 

Afgerond

 

€ 33.000,-- exclusief btw

 

 

 

Netto huur

 

€ 247.000,-- exclusief btw

 

Dit betekent een netto cash-rendement van ca. 6,75% per jaar.

 

De totale investering bedraagt € 3.650.000,-- vrij op naam, exclusief btw.

Hierbij is inbegrepen: de aankoop, de plaatsingskosten, de kosten voor oprichting C.V., notariskosten en overdrachtsbelasting.

Er zijn in totaal 24 participaties:

  5  van € 250.000,--

  1  van € 150.000,--

18 van  € 125.000,--

Er wordt géén gebruik gemaakt van een banklening.

 

Indien u wenst deel te nemen dient u uiterlijk vrijdag 17 juli 2020 het bedrag van uw deelname te storten op rekeningnummer:

 

NL 55 RABO 0367 7797 06 ten name van Notariskantoor Arsenault

of

NL 60 ABNA 0541 0770 23 ten name van Notariskantoor Arsenault.

 

De eerste betaling zal plaatsvinden per 30 september 2020, zijnde de huur van de maanden augustus en september 2020 en vervolgens elk kwartaal, met een voorschot van 1,5% per kwartaal, waarbij na afloop van elk kalenderjaar een definitieve afrekening volgt; met een nabetaling van ca. 0,75%.

De toewijzing van de participaties zal geschieden op basis van volgorde van aanmelding.

Voor de aanmelding kunt u contact opnemen met Lideke de Swart via:

  • Telefoonnummer: (0252)  41 91 35
  • Mobiel telefoonnummer: (06) 51 56 04 70
  • Mailadres: ldeswart@mens.nl

Er wordt een commanditaire vennootschap opgericht met als beherend vennoot: Zwaan Finance B.V., waarvan de directie gevormd wordt door de heer H.C.M. Mens.

Indien u in de toekomst uw participatie wenst te verkopen - wat is toegestaan - kunnen wij hierin kosteloos voor u bemiddelen.

De accountant, die de administratie voert, is Confianza Accountants te Lisse, voorheen Markant Accountancy.

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met Harry Mens via:

  • Mobiel telefoonnummer: (06) 54 77 15 77