Woonfonds Noordwijk

 

 

INFORMATIEMEMORANDUM WOONFONDS NOORDWIJK C.V.

69 participaties van € 100.000,-

Totaal € 6.900.000,-

Prognose rendement ca. 6,5% per jaar

In Noordwijk aan Zee, op loopafstand van het strand en gunstig gelegen nabij de A44 met goede verbindingen naar Den Haag, Schiphol en Amsterdam worden in het nieuwbouwplan ‘t Panhuys, gelegen aan de Van Panhuysstraat 2, door Bouwbedrijf Adriaan van Erk 34 appartementen van ca. 60 m² gebouwd.

Adriaan van Erk Bouwbedrijf staat bekend als een zeer gerenommeerd bouwbedrijf; in de jaren 2007, 2009, 2011 en 2014 werd het bedrijf verkozen tot Beste Bouwer van Nederland.

De appartementen zullen worden verhuurd, waarbij de huur zich zal begeven in de range van € 638,- tot € 1.262,- per maand. De huurders zullen worden geselecteerd op basis van hun inkomen, waarbij het criterium is, dat zij minimaal 3 x de jaarhuur aan jaarsalaris moeten ontvangen. Ieder appartement heeft een eigen parkeerplaats op het achtergelegen parkeerterrein.

Onderzoek heeft geleerd dat de vraag naar appartementen in deze prijsklasse groot is, met name in Noordwijk aan Zee.

De bouw is op 1 oktober 2016 aangevangen; de oplevering zal vervolgens plaatsvinden ca. 1 oktober 2017 (of mogelijk 1 september 2017; hiervan zult u tijdig in kennis worden gesteld).

Financieel overzicht

De geprognotiseerde huur  zal per jaar ca. € 365.000,- bedragen conform navolgend overzicht:

 

Type

Aantal

Kale huurprijs

Inbouw

Parkeren

Totaal/

maand

Totaal/

jaar

A

2

€ 710,68

€ 35,00

€ 60,00

€ 1.611,36

€ 19.336,32

E

2

€   710,68

€ 35,00

€ 60,00

€ 1.611,36

€ 19.336,32

F

2

€   710,68

€ 35,00

€ 60,00

€ 1.611,36

€ 19.336,32

G

1

€   578,38

Inclusief

€ 60,00

€ 638,38

€ 7.660,56

H

1

€   710,68

€ 35,00

€ 60,00

€ 805,68

€ 9.668,16

B

3

€   710,68

€ 35,00

€ 60,00

€ 2.417,04

€ 29.004,48

B

14

€   863,20

 

€ 60,00

€ 12.924,80

€ 155.097,60

C

1

€ 1.202,00

 

€ 60,00

€ 1.262,00

€ 15.144,00

D

5

€ 894,22

 

€ 60,00

€ 4.771,10

€ 57.253,20

J

3

€ 867,00

 

€ 60,00

€ 2.781,00

€ 33.372,00

 

34

     

€ 30.434,08

€ 365.208,96

       

Totale jaarhuur

€ 365.000,00

De geprognotiseerde kosten per jaar bedragen ca. conform onderstaand overzicht

€ 54.000,00

Verzekering

€ 2.000,00

 

OZB

€ 8.000,00

 

Accountant

€ 3.000,00

 

Reservering onderhoud

€ 3.500,00

 

Reservering leegstand

€ 10.500,00

 

Beheerprovisie 6% + 21% btw

€ 27.000,00

 

Netto kasstroom

 

€ 311.000,00

 

De C.V. betaalt een koopsom van € 6.900.000,- vrij op naam, peildatum oplevering. Hierbij is inbegrepen: plaatsingskosten, oprichting C.V., notariskosten, bouwrente tijdens de bouw, kosten 1ste verhuur.

Het geprognotiseerde directe rendement bij een netto kasstroom van € 311.000,- per jaar is voor het eerste jaar ca. 4,5%; uitbetaling voor de eerste maal zal plaatsvinden 3 maanden na de ingebruikname, met een voorschot van 1% per kwartaal, waarbij na afloop van elk kalenderjaar een definitieve afrekening volgt.

De verwachting is dat de prijs van woningen in dit gedeelte van de Randstad een jaarlijkse stijging zal laten zien van minimaal 2%, dit is een conservatieve aanname. Dit betreft dus indirect rendement, dat wordt verzilverd na verkoop van het complex.

Zie voor marktvisie recent artikel Vastgoedmarkt in bijlage.

De bedoeling is het complex minimaal 7 jaar in stand te houden en vanaf dat moment de leegkomende appartementen op de markt aan te bieden teneinde ook het indirecte rendement te kunnen verzilveren, tenzij de aandeelhouders anders beslissen.

Inclusief jaarlijkse huurverhoging zal het geprognotiseerde totaalrendement ca. 6,5% op jaarbasis bedragen.

Indien u tussentijds uw participatie wenst te verkopen, is dit toegestaan. De beheerder, Zwaan Finance B.V., zal op dat moment voor u bemiddelen.

Het totale aantal participaties bedraagt 69 van elk € 100.000,-; totaal € 6.900.000,-.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een banklening.

Deelname kan plaatsvinden vanaf € 100.000,- .

Indien u wenst deel te nemen bij oprichting van de C.V., dient u uiterlijk 1 september 2017 een waarborgsom te storten van € 15.000,--  op rekeningnummer NL 59 INGB 0676 0257 14 ten name van: Stichting Derdengelden Notariskantoor Schrama.

Betreffende waarborgsom is een zekerheid voor de nakoming van deelname aan de C.V. voor een bedrag van € 100.000,-- . Dit bedrag is niet een eerste aanbetaling en is dus ook niet een inleg.

Over de waarborgsom zal niet worden beschikt door de notaris zolang niet  € 100.000,-- is gestort.

Na storting van € 100.000,-- zal de waarborgsom van € 15.000,-- worden gerestitueerd.

Het uiteindelijke totaalbedrag van € 100.000,-- zal door de notaris worden aangewend als uw deelname in de dan op te richten C.V., tegelijkertijd met de inbreng van het onroerend goed.

De betaling van € 100.000,-- zal moeten worden gestort 1 maand voor de oplevering van het complex, zijnde 1 september 2017. (bij eerdere oplevering: 1 augustus 2017; hiervan krijgt u tijdig bericht).

Het totaal gestorte bedrag zal rentedragend zijn vanaf 1 maand na oplevering van het complex, dus vanaf 1 november 2017 (of bij eerdere oplevering: per 1 oktober 2017)

Er wordt een commanditaire vennootschap opgericht met als beherend vennoot: Zwaan Finance B.V., waarvan de directie gevormd wordt door de heer H.C.M. Mens.

De accountant, die de administratie voert, is Markant Accountants en Bedrijfsadviseurs te Lisse.

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met Harry Mens via telefoon: 06 - 54 77 15 77.

Klik hier voor de brochure van de appartementen: /media/website/Brochure Plan 't Panhuys huurappartementen.pdf